Một vài tính từ mô tả mĩ miều hay là sự ca ngợi những tính cách của phụ nữ nhân ngày 8/3 hằng năm được Google ghi lại thành những hình ảnh đẹp mắt.